Презентация „Лаборатория за интеракция между човешкото тяло и алтернативни форми на дигитална реалност“

Проектът “Лаборатория за интеракция между човешкото тяло и алтернативни форми на дигитална реалност“ на VIA Theatre с ръководител проф. д-р Венелин Шурелов е иновативен образователен модул в областта на съвременното зрелищно изкуство. проектър е насочен към попълнването на евентуалните „празнини“ в образованието на съвременните артисти, по отношение на прилагането на новите технологии в областта на пърформативните изкуства, театъра на танца, движението и телесната експресия.

Проектът цели повишаване на професионалните умения, потенциал и капацитет на творците по отношение на телесната изразност, запознавайки ги с иновативни подходи в дигиталните технологии. Oбучението има задача да осигури лабораторна среда, предоставяйки достъп до нови технологични платформи и инструменти с цел придобиване и развиване на нови дигитални умения в областта на кулурата и сценичните движенчески изкуства.

В проекта участие взимат свободни участници, както и учащи, студенти, артисти, танцьори и изпълнители, които работят с едни от най-успешните специалисти в областта. Сред участниците в Презентация 1 по проекта са Театър 03 и Танцова & арт комапния “СОФИСТИК-ЖИВО”.

Презентация 1 на „Лаборатория за интеракция между човешкото тяло и алтернативни форми на дигитална реалност“ ще се проведе на 26-ти ноември 2023 г. от 19.00 ч. в Иновативно частно средно училище по изкуства и чужди езици АРТИС (бул. „Аднрей Ляпчев“ №72). Една от емблематичните хореографии на “СОФИСТИК-ЖИВО” – “КОПНЕЖ ЗА ПОЛЕТ” ще бъде представена по уникален и различен, допълнен от новите технологии начин. Вход свободен.

Презентация 2 ще се проведе на 30.11.2023 от 19:00 ч. в център за креативни технологии „Резонатор“.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма „ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ ’22“.

Презентацията ще бъде излъчена онлайн на https://viatheatre.net/

Партньорството по проекта между “СОФИСТИК-ЖИВО” и VIA Theatre е логично продължение на партньрството по Проект EMPACT: „Природата извън и вътре в мен” с НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” през м. октомври 2023 г.

Новини