Проект EMPACT: „Природата извън и вътре в мен”

„Природата извън и вътре в мен” e театрален пърформанс-акция, който ще се състои днес, 20.10.2023 г.

Проектът е дело на Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” (НАТФИЗ) в сътрудничество с Танцовата и арт компания СОФИСТИК-ЖИВО и „Невиждан театър“. Автор и ръководител на проекта е проф. д-р Велимир Велев. Художествени ръководители на „СОФИСТИК-ЖИВО“ са Елина Топалска и Николета Илчева. 

Място на изявата е кръстовището на улиците „Раковски“ и „Гурко“ и околните пространства. Спектакълът се играе на пешеходната пътека и двата й прилежащи тротоара. 

ИДЕЯТА на EMPACT

Акцията представлява пърформативна форма на художествен изказ, която търси пряко въздействие и провокация чрез директно въвличане на публиката или на случайни хора в случващото се. Художествената акция е краткотрайна поведенческа намеса в общественото пространство. При нея артистът се опитва да осъществи пряк контакт с присъстващите, като ги въвлича в необичайна ситуация. 

Смесени са няколко жанра – сайт-специфик (изкуство създадено за самото място извън театралната сцена), имърсив (театър с потапяне и въвличане на публиката в действието и преживяването) и пърформативна акция. 

САМАТА АКЦИЯ

На фона на музика, един или двама незрящи актьори влизат на пешеходната пътека, за да я преминат, но по средата сякаш се объркват в посоката. В това време тръгвайки от единия тротоар, осем зрящи изпълнители „залесяват” пешеходната пътека с дръвчета на поставки и в рамките на 5-7 секунди пътеката се превръща в горичка. Незрящите се озовават сред „природата“, чуват жужене на пчели, чуруликане на птички, шум на река. Зрящите пърформъри са част от нея, като митологични горски същества (елфи и феи), в следващите 5-7 секунди актьорите разиграват своите взаимодействия/етюди в тази „природна” среда, около незрящите. За последните 5-7 секунди от времето, те освобождават пешеходната пътека, като изнасят дърветата на другия тротоар. Незрящите актьори следват „гората“ на тротоара. Действието се пренася на тротоара за около 2,5 минути, след което отново се връща върху пешеходната пътека и после се изнася на другия тротоар. По този начин, през цялото време „гората“ се „мести” от единия тротоар през  пешеходната пътека и оттам върху другия тротоар и обратно. Във времевите фрагменти между преминаванията, докато са на тротоарите, актьорите спират пешеходците, на които се налага да минават между дърветата и ги канят, ако не бързат, да останат до края на представлението и след това да засадят по едно дръвче в близкия парк.

След акцията

Актьорите, заедно с желаещи минувачи, тръгват на шествие, в което дръвчетата постоянно се местят, „пълзейки“ по пътя до парка. Там са приготвени дръвчета за засаждане. Изкопават се дупки на предвидените за целта места и се засаждат.

Източник: БТА

Новини