Творческо ателие “Франкофония в национални костюми”

Хората в много страни обличат традиционни национални дрехи при определени специални случаи или дори ги носят в ежедневието си. Носиите са символ на традициите на всеки народ, на неговата идентичност и различие. Националният костюм може да се възприеме като етнографски паспорт на жителите на определена област, регион или държава. Франкофонската общност не отстъпва в това отношение и е изпъстрена със забележителни модели на национални костюми.

Проектът “Франкофония в национални костюми” ще разгледа традиционни национални дрехи и аксесоари от Швейцария, Франция, Мароко, Сенегал, Виетнам и разбира се – България, която също е член на Международна организация на франкофонията.

Проектът залага на творчески процес в ателие за възпроизвеждане на макети на национални костюми, както и на характерни части от тях – етографски бижута, колани и др. Няма да издаваме много! Очаквайте вълнуващи изненади!

  • ИНФОРМАЦИЯ •
    Зала “Славейков”, Френски институт в България (пл. “Петко Р. Славейков” 3)
    11.00 – 13.00 ч.

Всички материали се осигуряват от организтроите.

Приканват се участниците в проекта да бъдат облечени в национални костюми от някоя франскофонска държава или общност – живи модели за артистична изява на талантите им.

Проектът се организира съвместно от Танцова и арт компания “СОФИСТИК-ЖИВО” и Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България в партньорство с Регионалния център на Международната организация на Франкофонията за Централна и Източна Европа и Френския институт в България.

Записване за участие на: info@apfb-bg.org

••• Français •••

Les gens du monde entier mettent des costumes traditionnels lors d’évènements spéciaux ou bien dans le quotidien. Les costumes nationaux sont le symbole de chaque peuple, de son identité et de sa diversité. Le costume national peut être considéré en tant que passeport ethnographique d’une région ou d’un pays. La communauté francophone est riche en modèles impressionnants de costumes nationaux.

Le projet prévoit la réalisation de costumes des différentes régions de France, de la Suisse, du Maroc, du Sénégal, du Vietnam et de la Bulgarie.

L’atelier sera base sur la création de maquettes de costumes nationaux et de parties représentatives des costumes – de bijoux, de ceintures, de chaussures traditionnelles.

  • INFORMATION •
    Salle Slaveykov, Institut français de Bulgarie
    11h00 – 13h00

Des sets de travail seront préparés préalablement.

Les organisateurs invitent les participants au projet à mettre des costumes nationaux d‘un pays francophone ou d’une région (ou communauté), servant de cette manière de modèles vivants.

Le projet est organisé conjointement par la Dance & Art Company Sofistik-Jivo et l’Association des professeurs de français de Bulgarie en partenariat avec le Centre régional de l’Organisation internationale de la Francophonie pour l’Europe centrale et orientale et l’Institut français de Bulgarie.

Sur inscription à l’adresse suivante: info@apfb-bg.org

Арт събития, Новини