ТВОРЧЕСКИ АТЕЛИЕТА

ТВОРЧЕСКИ АТЕЛИЕТА

Да започнем отначало! Да преоткрием вътрешната си мощ чрез силата на изкуството!

ЛЕТНИ СРЕЩИ СЪС СЕБЕ СИ

През ТАНЦОВО &АРТ ЛЯТО 2022 ви представяме един летен цикъл от срещи, на които чрез творчески техники и Нейрографика ще предизвикаме неочаквани  прозрения, а с активното си  въображение ще откриваме  източника на силата вътре в себе си! Ще откриваме  и събуждаме добре забравени и/или неосъзнати вътрешни ресурси и ще създаваме ново отношение към  реалността.

Живителната сила да твореца вътре в нас! Мястото, където се срещат психология, творчество и здраве. Устремът на духовното ни пробуждане чрез себеопознаване, свързване с нашите таланти, ценности, мечти и мисия. Не ни трябва смелост, нито особен талант, а само желание за промяна и доверие в себе си! Творим смело! Живеем свободно! Поставяме ново начало! Намираме забравените  съкровища във вътрешно ни пространство!

Промяната е неизбежна, защото това иска от нас Негово Величество Животът!

Местата в групите са ограничени и предварителното записване е задължително.

ЗА НЕЙРОГРАФИКАТА

Замисляли ли сте се какво значат несъзнателните рисунки? Когато седим на лекция или  разговаряме по телефона, често неволно вземаме молив и започваме да рисуваме различни линии и  фигури. Така несъзнателно изразяваме своето вътрешно моментно състояние. Човек подсъзнателно има желание да рисува различни форми и линии на хартия. Интуитивно се стремим  да визуализираме проблема, за да го погледнем отстрани и да намерим решение.  

Неврографиката ни учи да  правим това ОСЪЗНАТО. Но има няколко важни особености:

  • Нейрографика се рисува по ТЕМА. И то актуална, интензивна, вълнуваща ни тема. Тя може да е свързана както с реализиране на положителни и желани неща, така и със справяне с проблеми, негативи,  житейски неудобства, нежелани ситуации…
  • Нейрографика е МЕТОД, който чрез рисуване, даване на смисъл на рисунката и наблюдение ни дава възможност да взаимодействаме със самите себе си, с нашето психическо състояние, с обкръжаващата ни среда и с целия свят. Посредством нейролинията и прости геометрични фигури можем да разговаряме с подсъзнанието си и да го ПРЕПРОГРАМИРАМЕ.
  • Нейрографиката НЯМА за цел създаване на рисунки, още по-малко красиви (знаем колко е субективна категорията «красотата»). Да, рисунките са резултат, но той е по-скоро вторичен. Същността на нейрографиката е процесът, преживяването, докато се рисува. А истинският резултат е промяна в състоянието ни – освобождаване от страх, сбъдване на мечта, балансиране, хармонизиране на състоянието ни. Такъв е ефектът на РАБОТЕЩАТА нейрографика, а не красивата рисунка.
  • Можем да прерисуваме всичко в живота си, което е необходимо да погледнем от нова гледна точка, както и да си нарисуваме всичко, което ни е нужно и искаме да бъде…
  • Да рисува нейрографика може ВСЕКИ. Стига да има лист и маркер пред себе си. Целта не е създаване на картини и поради това талант за рисуване изобщо НЕ е необходим. Рисуваме докато ни хареса рисунката на нас самите!
  • Нейрографиката е БЕЗОПАСНА. Спазват се малко, но задъл жителни  правила и се следват стъпките на основната методология. Това гарантира ефективност на процеса. А ако не се съобразим с тях, нейрографиката просто няма да доведе до резултатност.
  • Твърдението, че нейрографиката е трудна и изисква много време не е коректна. Тук размерът на листа  няма никакво значение. Всичко зависи от  интензивността на темата, времето, с което разполагаме и искаме да отделим…и вътрешния ни импулс за рисуване.

Лесно , достъпно, приятно и ефективно.