Танцът и детето

Танцът е самият живот, енергията на чувствата, радостта от творчеството, усещането за духовен потенциал.

Еволюция на танца в живота на детето

Кога човек първо започва да танцува и какво значение може да има танцът за него?

Щастливата  майка държи бебето си  на ръце, полюшква го нежно, завърта се във вихъра на изначалната си любов… И те вече са създали двойка! Бебето все още е в прегръдките на майка си, но вече е изпълнено с ярки емоции. Те се въртят, полюляват се, подскачат заедно, танцуват. Едно неосъзнато сливане на емоции, вътрешен ритъм и сливане. Следващият етап от навлизането в танца е соловият спектакъл:  малкото дете стои все още неуверено на крака, тъпче на място, повдига рамене, слуша ритъма на музиката, поклаща се. И всички му се радват!

Постепенно детето все по-емоционално опознава света, пластиката му се променя, движенията стават по-сложни. Но такъв танц все още няма целенасоченост, организация, послание. Ако видите, че детето желае да танцува и искате да откриете и реализирате потенциала му, това е моментът, когато трябва да помислите за класове със специалист.

Кога да започнат уроците?

Колкото по-рано децата се присъединят към изкуството на танца, толкова по-ефективни са техните творчески резултати. Днес почти всички хореографски школи започват обучение от предучилищна възраст.

Някои родители смятат, че на възраст 2,5-3 години детето е готово да овладее науката, принципите и законите на танца, но грешат. Както физически, така и психологически, децата на тази възраст не са в състояние да изучават предлагания танцов материал. “Развитието на ефективността е наравно с развитието на интелигентността.” Следователно, едно дете може да започне своите занимания  с преподавател-хореограф не по-рано от 4-5 годишна възраст. И дори на тогава не може да се очаква да бъде изграден пълноценен танцьор или балерина. Това е дълга, старателна и изискваща постоянство работа на хореографа, детето и неговите родители.

Личностно развитие

Танцът е синтез от изкуствата и един от най-важните компоненти на неговата изразителност е музиката. Още от първите уроци детето, разбирайки основите на хореографията, слуша ритмиката на музиката, нейните интонационни нюанси. По този начин се възпитава музикалността, формира се музикален вкус.
Уроците по танци учат децата на организация, дисциплина, умение да се концентрират, да проявяват търпение,  да изграждат сила на волята си. Тези качества помагат на детето лесно да се адаптира и в началото на училищното си образование.

Чрез танцовите си занимания  детето опознава и сцената, изучава театралните закони. Участвайки в концерти, децата придобиват знания за културата на различните народи, за исторически епохи; чрез сюжетните танци биват включени в художествена игра – създават артистични образи и ги развиват в действие. Сценичната практика насърчава отговорността за нейния успех и успеха на екипа, помага на малките изпълнители да се справят със стресови ситуации, да не се страхуват от публичност, да утвърждават себе си. Това има положителен ефект върху ученето в училище, върху общуването с връстниците.

Танцът не е само учене на хореографски движения. Чрез него както възрастните, така и децата се осмислят, опознават света и себе се, формират правилна представа за нормите на поведение, овладяват културата на етикета и общуването.

Да бъде или да не бъде?

Има  родители, които мислят, че когато детето им ходи на училище, трябва да спрат да го водят на класове по танци. Те смятат, че репетициите ще му попречат да се концентрира напълно върху учението  си. Но ефектът се оказва обратен: ако детето вече е формирало интерес, ако вече е постигнало резултати и получава жизнено удовлетворение от контакта с танца и музиката, забраната за репетиции може да навреди на психиката му, да повлияе неблагоприятно на училищния му успех. И обратно, докато посещават часове в училище и не прекъсват танцовите си занимания, преминавайки от един вид дейност в друг, децата се научават да се справят с трудностите, да бъдат целенасочени и психически стабилни. Тяхното физическо и художествено-естетическо развитие продължава.

Системните  занимания на децата с танци, определят и техния сериозен интерес към това изкуство. Много от тях започват да мислят за придобиване на  хореографска професионална реализация. И ако получат добри основни знания, имат достатъчен сценичен опит и опитен педагог-хореограф, тогава вратите към тази трудна, но изключително интересна професия са отворени за вашите деца

Полезна информация