ТАНЦИ ЗА ДЕЦА

МОДЕРНИ ТАНЦИ ЗА ДЕЦА

Със “СОФИСТИК-ЖИВО” танцът е приключение! Танцът е магия! Танцът е любов!

Всяко дете е Вселена, надарена с таланти. Ние ги откриваме и се грижим за тяхното разгръщане и реализиране. Вярваме, че децата трябва да се мотивират да мислят, да намират, да преодоляват.

Чрез заниманията с танци от ранна детска възраст се създава основа на бъдещия изявен танцьор. Дори детето да не стане професионален изпълнител, придобитите умения ще му помогнат в различни други области от живота. Танцът може да изгради детето като уверена, отговорна и активна личност.

Заниманията са предназначени за деца от 5 до 7 г. Местата в групите са ограничени, а предварителното записване е задължително.

Красотата на танца е в неговото многообразие

В специално разработените комплексни програми за деца най-малките (от 5 до 7 г.) могат да се докоснат до богатия свят на танца. Ние знаем, че той има много лица и красотата е в неговото многообразие. Затова предлагаме за децата разнообразие от стилове, техники и жанрове – модерен танц, български танци, латино, ритмика, танци на народите, улични танци и др., събрани в една уникална комплексна танцова програма.

Работим по доказани методики с голяма ефективност и резултатност. Прилагаме в подхода си иновации, взаимствани от опита на танцовите школи по света.

Танците подпомагат:

Физическото здраве

Увеличават се гъвкавостта, силата, издръжливостта. Подобряват се мускулният тонус, стойката на тялото, чувството за равновесие, координация и баланс.

Социалните умения

Развиват се комуникационните умения, чувството за отговорност, работа в екип и дисциплина. Подобряват се концентрацията и наблюдателността.

Творческото мислене

Провокират се въображението и артистичните умения. Стимулира се нестандартното творческо мислене и любовта към изкуството при децата.

Самочувствието

Развиват се емоционалната интелигентност, себеизразяването и увереността. Децата се научават да представят своите умения пред публика със самочувствие.