МОДЕРЕН БАЛЕТ

Стремеж, усещане, усилие, вълнение, слабост, въздигане… всичко може да бъде изразено чрез порива ни за движение, осмисления жест, одухотворения импулс и задъхания трепет на душата.

[jcolumns model=“2.5,1″]

 

Модерният танц развива координацията, паметта, органичното поведение на тялото; сила, издържливост, дисциплина. Провокира не само физическото, но и сензитивното възприятие. Постоянното надграждане на движения чрез двигателни игри, провокации и различна трактовка на материала, правят заниманията динамични, винаги различни, вдъхновяващи и интересни; предоставят възможност за импровизация и изразяване на дълбока емоция и свобода.

Тези техники са отговор на класическото балетно изкуство, който непременно се появява при желанието за развитие и експеримент с движението на тялото. Много атрактивен, този стил е отворен за всичко ново, което може да бъде създадено или заето от други стилове.

 

МОДЕРЕН БАЛЕТ МОДЕРЕН БАЛЕТ МОДЕРЕН БАЛЕТ МОДЕРЕН БАЛЕТ

unleash_marketing_wave

 

[jcol/]

[jbox color=“gray“]

Основни акценти са: връзка между дишане и движение, използване на гравитацията, падане и възстановяване, работа с енергията, качество и импулс на движението, изолация и ориентация на отделните части на тялото в пространството, работа във вертикално, хоризонтално и спираловидно направление, разпределение на движението във времето, овладява се рилийз и контакт импровизация.

Работният принцип е резултат от комбинация на целенасочено обучение и себеоткриване. Енергията на тялото и мисълта е основна двигателна сила. Учим се да слушаме самите себе си, да се наслаждаваме на движението, да мислим танцувайки, да изграждаме философия, да ценим наученото.
[/jbox]

[/jcolumns]