Отново в залите от 1-ви юни!

Залите са отворени и ние отново ще творим, ще създаваме, ще танцуваме! От 1-ви юни 2020 г. рестартираме своя творчески и обучителен процес. Преживяхме дни на изпитания, дни на отговорност и самодисциплина за поддържане на танцова форма, дни на приспособяване към нова реалност, дни на онлайн живот… Сега отново идва времето на вълнението от срещите ни, на досега с живото изкуство, на колективното съграждане, на единното туптене на сърцата ни в ритъма на танца!

След три месеца извън общия ни творчески храм, сега отново с отговорност и при изключителни мерки за здравето на изпълнители и ръководители се завръщаме в залите си!

С актуалния ни график можете да се запознаете на www.sofistik-jivo.com/grafik. Възможно е той да претърпи допълнителни промени, докато се адаптираме към новата организация и изискванията.

За удобството на тези от вас, които поради някаква причина няма да успяват да присъстват на място в залите, ще осигурим възможност за продължаващо онлайн обучение. За повече информация се свържете с нас!

Предварителното записване за всички класове става ЗАДЪЛЖИТЕЛНО до 24 часа преди заниманието!

За да протичат спокойно и организирано заниманията в залите ни, е необходимо стриктното спазване на определени мерки. Молим, запознайте се с тях подробно:

 • Залите ни са с ограничена работна пощ и капацитет. За всеки танцуващ са предвидени 4 кв.м. пространство. Повече от конкретния брой лица не се допускат едновременно на репетиция/ занимание.
 • Външни лица по време на работен процес не се допускат.
 • При влизане в залата се прави задължителна дезинфекция на ръцете.
 • Всички лица минават филтър при влизане в залата. Лица с болестни симптоми и неразположение не се допускат на занимания. На място се измерва телесната температура.
 • Спазва се задължително физическа дистанция от 2 метра между всички лица в и пред залата.
 • На занимания се идва директно с облекло, подходящо за занимание. Преобличане преди и след занимание не се допускат.
 • Ползват се само лични хавлиени кърпи и принадлежности.
 • Собствения боклук или отпадъци се изхвърля директно в поставените за целта кошчета.
 • В залата се влиза само с вътрешни обувки.
 • Залата се почиства и дезинфекцира минимум 4 пъти дневно (преди и след всяко занимание).
 • Всеки от посетителите на залата трябва да разполага с личен дезифенктант, защитна маска за лице и ръкавици за еднократна употреба.

Очакваме ви!
За повече информация:
телефон: 0897927564, 0889022700
по имейл: office@sofistik-jivo.com
Facebook – www.facebook.com/sofistik_jivo

Новини